26
aug
2012

Robert Lewis Dabney

Robert Lewis Dabney

Robert Lewis Dabney

Robert Lewis Dabney  (1820-1898)– amerikai keresztény teológus, déli presbiteriánus lelkész és konföderációs katonai szaklelkész. „Kőfal” (Stonewall) Jackson tábornok személyzeti főnöke és életrajzírója. Ezt az életrajzot még ma is kiadják. Dabney és James Henley Thornwell volt a két legbefolyásosabb déli presbiteriánus teológus. Mindketten kálvinisták a régi vágású presbiteriánus irányzatból, és társadalmi szempontból is konzervatívok voltak. Néhány konzervatív presbiteriánus, kiváltképpen az Amerikai Presbiteriánus Egyházból (PCA) és az Orthodox Presbiteránus Egyházból (OPC) még mindig méltatja őket, noha a fajokról és a rabszolgaságról alkotott véleményüket elítélik.

Dabney a Hampden-Sydney Egyetemen és a Virginiai Egyetemen (magiszter fokozat 1842) tanult, végül 1846-ban végzett az Unió Teológiai Szemináriumon (UTS). Utána 1846-47-ben misszionárius volt a virginiai Louisa kerületben, majd 1847-53 között lelkész Tinkling Springben. De ezzel egyidőben részidőben iskolaigazgató is volt (nem teológiai iskolán). ’53 és ’59 között egyháztörténelmet tanított az UTS-en, ’59 és ’69 között adjunktus professzora a rendszeres teológiának ugyanott. Itt később ugyanennek a diszciplínának a teljes értékű professzora lesz. ’83-ban a szellemi és erkölcsi filozófia professzorává nevezik ki a Texasi Egyetemen. ’93-ban hanyatló egészségi állapota miatt kiszorult az aktív életmódból, azonban alkalmanként továbbra is tartott még előadásokat. ’58-tól ’74-ig társlelkésze volt sógorának, B. M. Smithnek a Hampden-Sydney Egyetemen, sőt, ugyanitt helyettesítő tanárként is működött, professzori minőségben. Dabney résztvett az Amerikai Polgárháborúban, felesége Stonewall Jackson feleségének az unokatestvére volt. 1861 nyarán a 18. virginiai konföderációs tüzérhadtest lelkésze volt, a következő évben pedig Jackson szárnysegédje a Völgyi Hadjárat és a Hétnapos Csaták idején. ~ a polgárháború után is büszkén beszélt Jacksonról és a konföderációról. Utóbbihoz továbbra is hű maradt, olyan rabszolgaságpárti nézeteket tartott meg, amik a háború előtti Délre voltak jellemzőek, ilyen jellegű beszédeket tartott, és még egy könyvet is kiadott a témában.

Míg a Texasi Egyetemen dolgozott, gyakorlatilag megalapította az Austin-i Teológiai Iskolát (ez lett később az Austini Presbiteriánus Teológiai Szeminárium), és 1870-ben ő volt az Amerikai Presbiteriánus Egyház Egyetemes Zsinatának a moderátora. Ma hamvai a Hampton-Sydney Egyetemen találhatóak.

Dabney rendszeres teológiája (és egyéb főbb művei is) nincsen levédetve, ezért ingyenesen hozzáférhető. Javaslom az angolul tudóknak, noha hozzáteszem, hogy igen nehéz olvasmány: tömör tartalom, kevés fecsegés. Ha magyar párhuzamot akarnék vonni, Sebestyén Jenőre hasonlít valamennyire.

Itt elérhető: http://www.davidcox.com.mx/library/D/Dabney,%20Robert%20-%20Systematic%20Theology.pdf

You may also like

Oliver Crisp: Deviáns Kálvinizmus – recenzió

Leave a Reply