9
okt
2013

Mark Driscoll: bibliai példák a női lelkészségre?

Mark Driscoll

Mark Driscoll

(Forrás: Mark Driscoll: Gemeinde leiten, 98-99.o.)

Debóra, Priszcilla és Lídia esetleg nem lehetnek példák a női lelkészség mellett?

Azok, akik belépnek a női lelkészi szolgálat területére – sokszor vallásos, kegyes nők, mint Debóra (Bír4), Priszcilla (ApCsel18; Róm16:3; 1Kor16:19; 2Tim4:19) és Lídia (ApCsel 16:11-15)- előfutárok voltak, hiszen Isten nagyon lényeges szolgálatot szánt nekik.

Debóra

Debóra istenfélő nő volt, akit Isten akkor állított be a szolgálatba, amikor Izráel egy abszolút lelki mélypontra került, mivel a férfiak az istentől kapott felelősségüket teljesen feladták. Vezető pozíciót töltött be a bírói hivatalban és egyben prófétanő is volt, de mindezzel együtt a magasabb vezetői pozíciót a papságban már nem foglalta el. Debóra azt szerette volna, hogy egy férfi vezessen, de a férfiak gyengék és gyávák voltak, mint ahogy ezt meg is említik Bárákkal kapcsolatban (Bír 4:8 – „Bárák azonban ezt mondta neki: Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én se megyek.”). Természetesen Debóra Istentől kapta a bölcsességét, amit egyből tovább is adott Báráknak, amivel aztán Bárák férfiakat vezetett csatába. Láthatjuk, hogy vezető nőként férfiak vezetésére készített fel egy férfit. Debóra példája jól megvilágítja, hogy Isten időnként inkább egy engedelmes, „használható” nőt bíz meg egy feladattal, mintsem egy istentelen férfit, habár a felső vezetői szint még mindig a férfiak számára volt fenntartva. Ugyanígy egy férfi a család feje, amennyiben viszont meghal, vagy elhagyja a családját (ezzel feladva felelősségét), akkor az előállt szükséghelyzetben a nőnek kötelessége betölteni a „felelősséggel járó pozíciót”.

Priszcilla

Priszcilla egy magát Istennek szentelő nő volt, aki vállvetve az ő férjével, Aquillával együtt tevékenykedett azáltal, hogy -Apollóshoz hasonlóan- embereket tanított a saját házukban. Nem tekintettek rájuk úgy, mint presbiterekre/vénekre, hanem a vének/a presbiterek vezetése alatt munkálkodtak, ahogyan Pál apostol is. Az ő példájuk világosan megmutatja, hogy milyen hihetetlenül értékes az a keresztyén házaspár, aki Istent szolgálatában áll.

Lídia

Lídia vallásos, jámbor asszony volt. Nyilvánvalóan hajadon is, ezért nem meglepő, hogy szolgálókkal együtt vezette a háztartását. Úgy tűnik, hogy tehetős asszonyként Pálnak a gyülekezetalapítási koncepcióját elfogadta és segített annak megvalósításában. Bár soha nem nevezték őt vénnek/presbiternek, vagy lelkésznőnek, mégis, ha rátekintünk, azt látjuk, hogy a nők fontos szerepet töltöttek be az evangélium terjedésében.

Mindegyik példa azt mutatja nekünk, hogy Istennek hihetetlenül fontos szolgálatokban lehet szüksége nőkre. Azt viszont nem látjuk, hogy a nők a legfelső lelki hivatalokban helyet kaptak volna, amit az Ószövetségben a papság jelentett, az Újszövetségben pedig a vének/presbiterek szolgálata.

You may also like

Tim Keller az evangelikál feministák álláspontjáról
Mark Driscoll: A bibliamagyarázat 7 fő elve
Ilyen alapon ne jelentkezz lelkésznek: 10 rossz ok
A személyválogatás bűne

Leave a Reply