11
okt
2013

Niagara Biblia Konferencia

Queens Royal Hotel

Queens Royal Hotel

A Niagara Biblia Konferencia (Niagara Bible Conference; hivatalosan: „Believers’ Meeting for Bible Study” -hívek találkozása bibliatanulmányozás céljából) megrendezésére 1876 és 1897 között került sor (az 1884-es év kivétel, akkor szünetelt). Az első néhány évben különböző helyeken találkoztak a résztvevők, az USA egész területén. 1883-as évtől kezdve viszont a Niagara on the Lake nevű településen folytatódtak a találkozások, az ontarioi Queens Royal Hotelben, és annak pavilonjában, Kanadában.

A találkozások kezdeményezője James Hall Brookes, St. Louis-i presbiteriánus lelkész volt, aki publikálta is ezen találkozások anyagát a „Truth” (igazság) című folyóiratában. A lapjában nagy helyet szentelt az előadásokon elhangzó beszédek összefoglalásainak. Tipikus példa erre az 1892-es év riportja, amely úgy írja le a találkozókat, mint „amelyeken többen vettek részt, mint valaha. Gyakran az összes helyet elfoglalták a pavilonban, és a csarnok is tele volt az Ige lelkes hallgatóival. Az évek múlásával a hely egyre gyönyörűbb; kiváló a Szentírás csöndes és imádságos tanulmányozásához. Az épület, amely a konferenciának helyet ad, az Ontario és a Niagara folyókra néz, zöld fák veszik körül, a világ zajától elzárva.  A vendégek elszállásolását kiválóan megoldották, mind a Queens Royal Hotelben, mind a falubeli panziókban, olyannyira, hogy senki sem panaszkodott.”

James Hall Brookes

James Hall Brookes

A legtöbb előadó diszpenzacionalista volt, így a Niagara Konferencia számos evangelikál protestánssal ismertette meg a diszpenzácionalista tanítást. Az üzenetek középpontjában a Krisztusról szóló dogma, a Szentlélek, a Biblia, a misszió és a prófécia álltak, továbbá a premillenarizmust és a diszpenzacionalizmust védték és hirdették. A legtöbb 19. század végi és 20. század eleji vezető diszpenzacionalista személyiség részt vett a konferencián, köztük William Eugene Blackstone, Charles Erdman, James H.Brookes, William Moorehead, Adoniram Judson Gordon, Amzi Dixon, Cl.Scofield és James Hudson Taylor. 1878-ban a találkozások során megszületett egy dokumentum, amelyet csak úgy neveztek, Niagara Hitvallás. A 14 pontból álló hitvallás az első, amely nyíltan megfogalmazta Krisztus premillenarista módon értelmezett parúziáját. Ennek ellenére a hitvallás explicit módon nem erősítette meg a diszpenzacionalizmust, bár számos diszpenzacionalista kulcstémára hivatkozik, beleértve a millenium valóságát, az etnikai Izrael helyreállítását, és az igazak és a hamisak ítéletének időbeli eltérését. Ezt a 14 pontot hívták fundamentumoknak, az első 5 pontot pedig- amely a 14 pont tovább desztillálása- a fundamentalizmus magna chartájának tekintik.

Számos dologhoz járult hozzá maga a konferencia: 1.) új missziós tevékenységet szült és az evangelizáció fellendüléséhez vezetett, 2.) hozzájárult a hatalmas méretű bibliakonferenciák elterjedéséhez, 3.) jelentős hatással volt különféle bibliai intézetek és bibliai college-ok alapítására  4.) a konferencia már korán kifejezte, hogy a fundamentalizmus milyen nagy hangsúlyt helyez a bibliatanulmányozásra 5) továbbá  igen nagy mennyiségű fundamentalista irodalmat tett közzé, leginkább a próféciáról, Krisztus személyéről és munkájáról, a Szentlélekről és a misszióról.

Leave a Reply