20
okt
2013

John Piper a démonűzésről

Riporter: Hiszel a démonűzésben, mi a véleményed róla?

Piper: Igen hiszek. Először is ennek van egy hagyományos kezelése 2 Tim 2:24-26 alapján, és egy másik amit David Wallace „ekballisztikus” metódusnak nevezne (ekballeó – kiűzni görögül). David egyébként nem hiszi, hogy ez hétköznapi eleme volna a lelkészi szolgálatnak… mi vagy meglátunk bizonyos dolgokat, vagy nem, amik ott vannak, szóval, azt mondanám… hogy alkalmanként találkozhatsz egy olyan emberrel, aki démonikus erők hatása alatt áll, és mindez ott van az orrod előtt, és annyira megszállják az illetőt, hogy már egy rendkívüli beavatkozás és ördögűzés szükséges. Csak egyetlen ilyen esettel találkoztam egész életemben, de olvastam ilyenekről másoknál, és ez a missziói vidékeken sokkal gyakoribb jelenség – amikor olyan területekre merészkedünk, ahol egyértelműen, kifejezetten démonoktól irányított esetek vannak.

A hagyományos kezelés viszont 2 Tim 2-ben van leírva: taníts gyengédséggel, javítsd ki az ellenfeledet szeretettel; Isten talán megadja nekik a bűnbánatot és az igazság ismeretére eljutnak és megszabadulnak, ill. megmenekülnek a gonosz erejétől, attól, aki foglyul ejtette őket. Ezeket most nem szó szerint idéztem. Tehát kézenfekvően ott van a tanítás, szeretet, türelem, és talán Isten szuverén gyógyító beavatkozása, mint az alapértelmezett eljárások, amire Timóteust oktatták, hogy hogyan kell az embereket megszabadítani az ördög kötözéséből. Tehát nem hiszem, hogy a komoly, elkötelezett lelki hadviselésben – amikor embereket szabadítasz meg a gonosz erőitől – muszáj volna „exorcizmust” végrehajtani. Egyszerűen hívnek, alázatosnak, bűnbánónak, tanítónak, embereket szeretőnek kell lenned.

A Sátán hazug, ezért nem fog megmaradni az igazságban. Mivel gyilkos, a szeretetben sem fog megmaradni. Tehát ha az igazságot adod elő és önfeláldozó szereteted van, akkor győzni fogsz. A Jel 12:11 így hangzik: legyőzték az ördögöt a bárány vérével, mert nem kímélték életüket mindhalálig. De mit jelent ez? – Legyőzöd az ördögöt, az evangéliummal. Azáltal, hogy elhiszed, hogy a vér elfedez, a Krisztus vére alkalmazásával, tanításával, prédikálásával; aztán olyan önfeláldozó odaadással másokért, hogy kész vagy értük akár még meghalni is, semmint elmenekülni a helyzet elől. Akkor, amikor ezek a feltételek adva vannak, a Sátán le van győzetve.

Tehát sok út van, legalább három, most csak kiragadtam néhányat: a tanítással, az önfeláldozó evangéliummal, és alkalmanként az ördögűzéssel való “kezelést”. A démonok valóságosak, a Sátán valóságos, így minden lelkésznek tanulmányoznia kellene az ördögöt, módszereit, a démonokat. Mindezek mellett meg kellene tervezniük, hogy hogyan fogják ezen helyzeteket majd kezelni, hiszen az egyház – különféle formákban- állandóan támadás alatt van…

You may also like

John Piper: a nemi identitás választás kérdése?
Mi teszi a homoszexualitást rosszá? (John Piper)
Kevin DeYoung: John Piper valóban református?
John Piper: keresztyén hedonizmus

2 Responses

Leave a Reply