14
dec
2013

Nem minden szesszacionista ért egyet MacArthurral (Sam Storms írása)

Sam Storms

Sam Storms

Legtöbbjük biztos hallott már a Strange Fire Konferenciáról, mely jelenleg is zajlik MacArthur egyházában, Kaliforniában. Kifejezetten azért rendezték, hogy megtárgyalják, a széles körben vett karizmatikusok a Szentlélek káromlásának bűnébe estek. Igen, jól olvassák.

Ma, az egyik rendkívüli barátom, Michael Patton írt egy kiváló cikket, melyet a Parchment and Pen elnevezésű blogon olvashatnak. Hasonlóan, Michael Brown is írt egy fellebbezést MacArthur-hoz, a Charisma News-ra.  És bár nagy a kísértés, hogy saját szegényes véleményemet megosszam, inkább J. I. Packer-re hivatkoznék.

J. I. Packer nem egy átlagos szesszacionista. Az, hogy szesszacionista, nem kérdés. De az a bölcs, udvarias, biblikus és szeretetteljes mód, ahogy a karizmatikus mozgalmak tagjaihoz szólt, az érett és mély keresztény személy példája lehetne. Packer egy írásában szólt azokhoz, akik számára sértőek a karizmatikus jelenségek, rámutatván, hogy

„nagyon is hajlamosak vagyunk az egész mozgalmat, úgy, ahogy van, bántalmazni, és tagadjuk, hogy bármely része is Istentől való lenne. Micsoda ostobaság! Milyen utálatos dolog! Sebzett büszkeségből és önfejű előítéletekből eredő reakció, és mint ilyen, teljesen rossz gondolkodásmód!” („Piety on Fire”, Összegyűjtött rövidebb írások, 2:104)

Igen, ostoba és utálatos. Természetesen, Packer – hozzám hasonlóan – nem helyesli az úgynevezett „Egészség és Jólét”, vagy a Word of Faith mozgalom tagjainak szélsőséges kicsapongásait. De az, hogy bizonyos teológiai gyalázkodással lejárassák a karizmatikus mozgalmat, valamint egészében rossznak minősítsék, nem csak ostoba és utálatos, hanem… nos, a bölcsebbik énem visszatart attól, hogy azt a szót használjam, ami először eszembe jut.

Nos, Packer azt állítja, hogy mikor bibliai alapokon vizsgáljuk a karizmatikus mozgalmat, és látjuk, milyen gyümölcsöket terem,

egyértelművé válik, hogy Istentől való. Szóval, az okkultizmus és a hamis lelkiség akármilyen fenyegetését és talán a példáját látjuk is megnyilvánulni a perifériáján (és mely újjászülető mozgalom perifériáján nem volt ilyen soha?), a fő hatása mégis az erős Szentháromság hit, személyes kapcsolat az Újszövetségből megismerhető fenséges Megváltónkkal és Urunkkal, bűnbánat, engedelmesség, keresztény testvéreink szeretete, ezek mindenféle felekezet irányában való kifejezése; valamint az evangélium oly buzgó terjesztése, mely szégyenkezésre készteti a higgadt atyafiakat. (Teológiai reflekciók a karizmatikus mozgalomról, Összegyűjtött rövidebb írások 2:125)

És mire jutott Packer?

Félretéve a részleteket, hiszem, hogy Isten teremtette a karizmatikus mozgalmat, annak érdekében, hogy megakadályozza és kijavítsa azon eszmék gyilkos divatját, melyeket teológusok indítottak, majd terjesztettek mindenfelé, és amelyek az elmúlt században rengeteg kárt okoztak azáltal, hogy tétováztak a Szentháromság igazságával kapcsolatban, csökkentették Jézus Krisztus istenségét, és praktikus okoknál fogva alábecsülték a Szentlelket.” (Rediscovering Holiness, 52-53.)

Bárcsak Isten több ilyen férfit és nőt teremtene, mint J. I. Packer. Ő példája annak, hogyan lehet a párbeszédet szorgalmazni viszály nélkül. Mindannyian tanulhatnánk a példájából, hogyan lehet alázatosan és szeretetteljesen kifejezni egyet nem értésünket testvéreinkkel a Krisztusban.

Forrás: http://www.samstorms.com/enjoying-god-blog/post/not-all-cessationists-are-of-macarthurs-spirit

You may also like

Sam Storms: a szesszacionizmus vége
Egy karizmatikus kálvinista spirituális útja
R.T.Kendall levele John MacArthurnak (reakció az “Idegen tűz – Strange fire” konferenciára)
Strange Fire/ Idegen tűz: karizmatikus válasz John MacArthurnak (Adrien Warnock írása)

1 Response

 1. Camisard

  Hmm. Nem hangzik túl jól Mr. Packer.
  Nos, én szesszacionistaként nem értek egyet a Szentlélek káromlásának vádjával (mivel ez a vád csak bizonyos hitetlenekre vonatkozhat).
  Azonban azzal sem értek egyet, h. a karizmatizmus Istentől jönne.
  A karizmatizmus az ördögtől jön közvetve (mint a hippi mozgalom, vagy a szexuális forradalom) vagy közvetlenebbül (mint az eretnekségek és hamis vallások).
  A rosszabbik esetben a karizmatikus mozgalmak nagy eretnekségeket tartalmaznak, pl. jelenkori személyes sugallatot és Írásbővítést.
  Jobbik esetben kisebb eretnekségeket tartalmaznak, pl. megengedik a tévtanok otthoni gyakorlását (otthoni nyelveken szólás). Lehet mondani, hogy sok jó gyümölcs tartozik hozzájuk, azonban ezek általában attól még tévtanokat hordoznak, ha nem is olyan típusúakat, mint a lélekkáromlás. Az enyhe tévtanok forrása lehet emberi tévedés is, megszállás nélkül.
  Csak azt nem értem, hogy miért lehetetlen egyeseknek elhinni, hogy a démonok képesek keverni a jót és a rosszat? Attól, hogy egy gyülekezet a fő fundamentális igazságokat hirdeti, és megtérést okoz, vagy azt hisszük, h. azt okoz – akkor miért lehetetlen h. emellé még téves tanokat is felszívjanak magukba?
  Mintha a bűnnel és a bűnmentességgel (a bűnnek nemet mondani tudással) kevert ember ritkaságszámba menne…

  Ez itt egy röpke alkalom nekem, h. rávilágítsak a karizmatikusság térhódításának okaira röviden:

  1.: egyes fantáziaszegényebb emberek képesek elhinni, h. halandzsanyelv lehet angyali nyelv
  2.: valakik szerint Pünkösdkor nem létező nyelveken is beszéltek (holott erről nem olvasunk a perikópában)
  3.: valakik feltétlenül szükségesnek érzik, hogy bizonyos karizmákról (pl. prófétálás) szóló néhány fejezetnek az egyik korinthusi levélből feltétlenül szólnia kell mai hívőkhöz is – más kérdés, hogy ugyanezek az emberek egész ószövetségi könyveket neveznek en bloc “már nem aktuálisnak”. No comment.
  4.: valakik egyszeráen nem fogadják el, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy nincs méregimmunitásos ajándék.

  Nagyjából ennyi oka van a létüknek. Pechünkre, maradéktalanul nem lehet mindezeket az Írásból cáfolni (noha megközelítőlegesen lehet az Írásból is, amihez a tapasztalatot is hozzávehetjük ez esetben).
  Persze ez csak az enyhébb karizmatikusokra vonatkozik, akik közül jelen oldalra is publikálnak némelyek.

  A keményebb karizmatikusok némely durvább tanuk miatt (pl. extrabiblikus prófétálás, iparszerű ördögűzés) természetesen maradéktalanul cáfolhatóak az Írásból.

Leave a Reply