26
jan
2014

A Mikulás – jóságos mesefigura, vagy a Sátán átverése?

santa-claus-is-not-the-meaning-of-christmas-jesus-birht-isA következő cikk innen lett átvéve, de kommentárokkal elláttam: http://www.av1611.org/jmelton/SantaClause.html

Szerzője eredetileg traktátusnak szánta. Úgy gondolom, hogy a Mikulás-jelenség lényegét olyan jól bemutatja, hogy átvettem módosítások nélkül.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az angolszász kulturális hátterű egyének esetében (ilyen az idézett cikk írója is) a Mikulás az egész karácsonyi ünnepi időszakra vonatkozik. Viszont, sok európai országban (gondolom elsősorban azokban az országokban, ahol a Decemberben nem a Mikulás jön, hanem a Kisjézus; pl.: Portugália, Svájc, vagy Magyarország) ez az ünnep csak Szent Miklós napjára, December 6-ára vonatkozik. Remélem, hogy e traktátus elolvasása után az olvasó fontolóra fogja venni, hogy ne hagyja-e figyelmen kívül ezt az ünnepet, vagy, hogy legalább a Mikulást hagyja ki belőle. Utóbbi esetben dec. 6 pusztán egy csokiajándékozó alkalomra redukálódna az egész. Most következzen az írás:

„A modern Mikulás Szent Miklós ünnepének amerikai verziója, aki egy negyedik századi római katolikus püspök volt Kis-Ázsiából, és jótetteiről valamint ajándékosztásáról volt híres. Ez a hagyomány elterjedt egész Európában, majd megtalálta az utat Amerikába is a korai holland telepesek révén.

Mivel Isten figyelmeztet minket, hogy legyünk óvatosak a hagyományokkal kapcsolatban (Kol 2:8), ne lepődjünk meg azon, hogy az ördög bújik meg a világ egyik legnépszerűbb ünnepe mögött. Lucifer vágya mindig is az volt, hogy letaszítsa Istent trónjáról, és hogy felmagasztalja magát (Ézs 14:12-15) (itt jegyezzük meg Aquinói Tamás kommentárját – a Sátán Istent nem abszolút értelemben akarta letaszítani a trónjáról, mivel mindenek létezése csak Istennek alávetve lehetséges; hanem partikuláris értelemben, azaz Sátán a teremtmények fölötti uralmat Isten helyett akarta betölteni – a fordító). Imádatot követel (Lk 4:7; 2 Thessz 2:3-4). Meglehet, hogy még sosem gondolkodtál ilyesmin, de kérlek vedd észre, hogy a Sátán megrabolja Urunk Jézus Krisztus dicsőségét azáltal, hogy terjeszti a Mikulás-hagyományt…


A mikulás örök Egy gyerek semmit sem tud kezdetéről, születéséről. Egy gyerek szemében a Mikulás örök időktől fogva létezik.

Jézus Krisztus örökkévaló Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az ùr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendô, a Mindenható. (Jel 1:8)


A Mikulás északon él A hagyomány úgy tartja, hogy a Mikulás az Északi-Sarkon él, egy olyan helyen, ami mindannyiunk FÖLÖTT van.

Jézus Krisztus északon lakozik Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélsô észak felé, a nagy királynak városa. (Zsolt 48:2)


A Mikulás vöröset hord A Mikulásnak bíbor szőrmekabátja van.

Jézus Krisztus vörösben mutatkozik És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten ígéjének neveztetik. (Jel 19:13) (vö. még Jel 1:12-15 tüzes színeit)


A Mikulás haja, akár a fehér gyapjú A Mikulást mindig öregemberként ábrázolják, dús, ősz hajjal.

Jézus Krisztus haja, akár a fehér gyapjú Az ô feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tûzláng; (Jel 1:14)


A Mikulás repül, miközben ajándékokat osztogat A Mikulásnak megvan az a képessége, hogy dacoljon a gravitáció erejével, miközben szerterepül az ajándékaival.

Jézus Krisztus felemelkedett és ajándékokat adott az embereknek Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ezokáért mondja az ìrás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. (Ef 4:7-8)


A Mikulás eljön hamar A karácsonyi idényben mindenki újra meg újra hangsúlyozza, hogy a Mikulás mindjárt megérkezik.

Jézus Krisztus eljön hamar Ezt mondja, a ki ezekrôl bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Åmen, bizony jövel Uram Jézus! (Jel 22:20)


A Mikulás mindentudó A gyerekeket arra tanítják, hogy a Mikulás tudja, hogy mikor voltak jók és mikor voltak rosszak.

Jézus Krisztus mindentudó Minden helyeken vannak az ùrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. (Péld 15:3) És Jézus, látva az ô gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? (Mt 9:4)


A Mikulás mindenütt jelenvaló (omniprezenciája van) A Mikulásnak mindenütt jelenvalónak kell lennie, máskülönben nem tudna meglátogatni milliárdnyi otthont egy huszonnégy órás időtartam alatt. Ez 1100 otthon másodpercenként!

Jézus Krisztus mindenütt jelenvaló (omniprezens) Mert a hol ketten vagy hárman egybegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18:20)


A Mikulás mindenható Képes rá, hogy több milliárd gyermeknek ajándékot vigyen.

Jézus Krisztus mindenható És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Mt 28:18)


A Mikulásnak szellem segítői vannak, az ún. manók Webster-féle Értelmező Szótár, 1828: “Elf (magyarul manó)…egy lélek, az álmok megzavarója; szellem, szipirtyó, boszorkány”. (érdekes, a német és magyar hagyományban krampuszok a kísérők – ami azt illeti ez még rosszabb hagyomány, ui. azok közvetlenül ördögi lények, kisördögök, ördögfiókák/impek, amik a démonológiában és folklórban a pokol lakói – a ford.)

Jézus Krisztusnak szellem segítői vannak, ők az angyalok Ekkor elhagyá ôt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki. (Mt 4:11)


(Az alábbi bekezdés morfológiailag vizsgálja a Mikulás angol nevét: Santa Claus – a ford.)

SANTA – SANAT –  SATAN?

Némely new age csoport egy bizonyos Sanat Kumarát imád Istenként. Helena P. Blavatsky, a new age mozgalom értelmi szerzője „A Titkos Tan” című könyvében a második kötet, 350. oldalán a következőket mondja: „A név nem számít. Csak a betűk.” „Santa” ugyanazon betűkből áll, mint a „Sátán”! G. A. Riplinger szerint „Jó Öreg Nick” egy bukott angyal neve a Bukott Angyalok Lexikonában (forrás: New Age Bible Versions, Gail Riplinger, 53. old.)

Kérlek ne dicsőítsd a Sátánt azzal, hogy Jézus Krisztus dicsőségét és jellemzőit a Mikulásnak tulajdonítod! (a Sátán kedvelt fogása, hogy Isten dicsőségét másoknak – bárki másnak – próbálja juttatni, azaz szét akarja szórni az Ézs 42:8-cal ellentétesen – a ford.) A Mikulás egy HAMIS ISTEN (vagy istenpótlék – a ford.) akit tisztelsz valahányszor arra tanítod a gyermekeid, hogy higgyenek a Mikulásban! A keresztényeknek az igazságot kellene tanítaniuk a gyermekeiknek. Nekünk Istent kellene dicsőítenünk éppen azzal, hogy Jézus Krisztusról és az ő megváltó kegyelméről tanítunk a gyermekeinknek!”

Eddig tart a traktátus. Még annyit tennék hozzá, hogy a Mikulás nemcsak, hogy úgy van felépítve, hogy egy gyenge, ál-Krisztusra hasonlítson vonásaiban, hanem az is igaz róla, hogy az Atyaisten allegóriájának (a Dán 7-ból) és a jelenésekbeli Krisztus megjelenésének egyfajta keveréke. (általában a Mikulás egy öregember, és nem fiatal, vagy középkorú, mint a feltámadott Krisztus) Bármi, ami Isten hatalmának szimbolikus elemeiből táplálkozik, épül fel, az egyúttal Isten hatalmának helyettesítője is. Továbbá hallgatólagosan a Mikulás még karikatúra is, mivel minden isteni tulajdonságjegye ellenére jobban hasonlít egy bohókás, szétcsúszott részeg öregemberre, mint egy igaz és elszánt Bíróra (aki Isten, gondoljunk pl. a jutalomosztásra és büntetésre – mellesleg mindkét elem létezik a Mikulásnál is).

Tkp.  bölcs dolog volna a Mikulásnapot egy az egyben indexre tenni, úgy vélem.

5 Responses

 1. Ne haragudj, de aki a mikulást látja az egyik nagy veszélynek a gyerekeink hitére, álomvilágban él. Szerintem a hasonló cikkek miatt került nagyon sok ember számára a kereszténység indexre.
  Egy Isten nélküli világban élünk, ami rengeteg káros üzenettel bombázza őket. Ezek közül a “Mikulásban való hit” (5-6 éve korukig) nem a veszélyesebbek közé tartozik.

  Nézd meg egy tetszőleges gyerekcsatorna műsorait… Na azt már szűrni kell…

  1. Camisard

   A lényeget nem értette meg. A meséket nem kell szűrni, sem a játékokat, mert a keresztény ember szabadságába tartoznak, feltéve, hogy nem propagálnak bűnöket.

   Viszont a Mikulás egyértelműen vallási jellegű, kultikus ünnep, olyan formában, hogy vallási tartalmat csepegtet tudat alatt, szertartások erejével is. Emlékszem, én még aránylag késő kisgyermekkoromban is egy létező angyalszerű lénynek tartottam a Mikulást (aki pimaszul úgy van megcsinálva, mint az Atyaisten szimbóluma, vagy mint visszatérő Krisztus; vagy mint Jupiter), mert a kicsikre így hat. Az ateista felnőttek lelkivilágát meg kicsit feltölti liturgiával, és Isten hiányát az életükből csökkenti.

   Éppen amiatt teszik sokan a kereszténységet “indexre”, mert mindent be akarnak tiltatni, pl. a rajzfilmek felét, mint ahogy maga sugallja. Ilyesmire nincs szükség.
   Azonban, ha nyíltan bálványimádó/pogány/katolikus ünnepeket nem akarnak a hívek megülni, az a szívük joga kell legyen – az ÓT-ban is lázadtak az istenes zsidók a pogány kultuszok ellen.

   1. Camisard

    Úgy is mondhatnám, h. a gyerek a mesére nem mondja, h. létezik, míg a Mikulásra igen. A Mikulásban bízik (!), a mesét elválasztja a valóságtól. Van annak súlya, kikben bízunk (pl. szellemekben), vagy egyedül Krisztusban (solus Christus).

  1. Camisard

   Ezzel a kommentjével már problémák vannak, tisztelt uram. Most még megjelenhet, de kérem, figyeljen az elkövetkezőkben néhány dologra:

   1. Próbáljon meg csak témában forgó cikkre reagálni, ne “offoljon”. A szerzők csak azzal az írással azonosulnak, amit átvettek (azokkal se feltétlenül 100%-ban). Egyelőre nincs chat-szekciónk.

   2. Mindig, amikor le akar nézni valamit, indokolja meg egyből, hogy mi a problémája. Ellenkező esetben alaptalan kötözködés, amit ír. Ezáltal megőrződik a színvonal.

   Egyébként, úgy látom önnek az a baja, ha valaki literálisan értelmezi a Bibliát, ill. ha a Bibliának elsőbbséget ad a tudománnyal szemben. Ha így, van akkor ezen oldal szellemisége nem fog önnek megfelelni (nézze meg a “mit vallunk” fület felül, a miheztartás végett, láthatja, h. az inerranciát képviseljük). És ha nem felel meg, akkor nincs értelme mindig bosszankodó kommenteket írni, nemdebár?
   Vagy: indokoljon meg mindent biblikusan, amit mond!

Leave a Reply