14
máj
2014

R.C. Sproul, az isteni akarat három szintje

R.C.Sproul
R.C.Sproul

R.C.Sproul: Isten rejtett akarata

(a linken R.C.Sproul Isten rejtett akaratáról szóló tanítása, ill. ennek felvétele érhető el)

Doris Day egy „Ahogy lesz,úgy lesz” kezdetű népszerű dalt énekelt. A szöveg első pillantásra nyomasztó fatalizmusról tanúskodik. Az iszlám teológia gyakran mondja bizonyos eseményekre, hogy „Allah akarta így.”

1.) Isten szuverén, vagy rejtett akarata

A Biblia nagyon komolyan foglalkozik Isten akaratával, mindenható hatalmával a teremtett világ és minden fölött, ami abban található. Amikor az Úr akaratáról beszélünk, legalább háromféleképpen említjük. A tágabb értelemben Isten elvégzett, szuverén vagy rejtett akaratáról. Ezzel a teológusok úgy hivatkoznak Isten akaratára, hogy mindentől és mindenkitől független minden bekövetkező eseményt elrendel. Biztosak lehetünk abban, hogy semmi sem történik, amit nem ő irányít, mert Isten szuverén, és akaratát sohasem hiúsíthatja meg senki. Bármi történik, neki kell „megengednie”. Ő dönti el, hogy engedi –e, hiszen mindig van hatalma és joga közbeavatkozni, és megakadályozni a világban végbemenő cselekedeteket és eseményeket. Ezeket az eseményeket abban az értelemben „akarta”, hogy megengedte megtörténtüket.

2.) Isten kijelentett akarata

Bár Isten korlátlan akarata gyakran mindaddig rejtve marad előttünk, amíg be nem következik, akaratának van egy olyan oldala is, ami világos előttünk – kijelentett akarata. Itt Isten szent törvényében közli akaratát. Az Úr akarata például az, hogy ne lopjunk; szeressük ellenségeinket, térjünk meg, legyünk szentek. Isten akaratának ezt az oldalát Igéjében és lelkiismeretünkben jelenti ki, hiszen szívünkbe írta erkölcsi törvényét.

Törvényei kötelező érvényűek, akár a Szentírásban, akár a szívünkben találhatók. Nincs felhatalmazásunk arra, hogy ezt az akaratot áthágjuk. Az erőnk vagy a képességünk megvan ahhoz, hogy Isten parancsát keresztezzük, de sohasem lesz hozzá jogunk. Azzal sem menthetjük fel magunkat a bűn alól, hogy „Ahogy lesz, úgy lesz.” Esetleg Isten független vagy rejtett akarata szerint „megengedi”, hogy vétkezzünk, mert szuverén akaratát keresztülviszi az emberek bűnös cselekedeteivel és azok felhasználásával is. Isten rendelte el, hogy Jézus Júdás árulásával jusson az emberek kezébe. Ez azonban nem teszi Júdás bűnét kevésbé gonosszá vagy aljassá. Amikor Isten „megengedi”, hogy megszegjük a kijelentett akaratát, nem szabad ezt úgy tekintenünk, mintha egy erkölcsi jogot adna meg nekünk erre. Engedélye megadja az erőt a bűn elkövetéséhez, a jogot azonban nem.

3.) Isten akarata, mint Isten vágya, vagy kívánsága

Harmadszor a Biblia Isten akaratáról olyan értelemben is beszél, mint ami Isten vágya, vagy kívánsága. Ez az akarat Isten szándékát, gondolkozásmódját szemlélteti. Meghatározza, mi kedves az Úr előtt. Nem gyönyörködik például a gonoszok halálában, de minden bizonnyal akarja vagy elrendeli halálukat. Legfőbb gyönyörűségét saját szentségében és igazságában találja. Amikor megítéli a világot, gyönyörködik saját igazsága és ítélete végrehajtásában, de nem kárörvendő vagy bosszúszomjas azok iránt, akik fölött kimondja az ítéletét. Isten örül, ha örömünket az engedelmességben találjuk meg, és egyáltalán nem tetszik neki, ha engedetlenek vagyunk.

Sok keresztyén aggódik, sőt megszállottan keresi Isten „akaratát” az életében. Ha a keresett akarat Isten titkos, vagy rejtett, vagy szuverén akarata, akkor keresésünkkel a bolondot járatjuk magunkkal. Isten titkos tanácsa az Úr titka. Úgy döntött, hogy nem jelenti meg nekünk. Titkos akaratának kutatása nemcsak messze nem a lelki keresztyén jele, hanem az Úr magánügyeibe való kéretlen behatolás. Semmi közünk Isten titkos tanácsához. A Biblia részben ezért ellenzi szigorúan a jövendőmondást, a halottidézést és a tiltott praktikák más formáit.

Bölcsen tesszük, ha Kálvin János tanácsát követjük, aki azt mondta, hogy „amikor Isten becsukja szent száját, elállok a kérdezősködéstől.” A lelki keresztyénség igazi jelét azokban látjuk, akik Isten kijelentett akaratát igyekszenek megismerni. A hívő ember éjjel-nappal Isten törvényén elmélkedik. Miközben azt szeretnénk, hogy a Szentlélek vezessen, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Szentlélek mindenekelőtt az igazságra vezet el. Arra hívott el, hogy minden igével éljünk, amely Isten szájából származik. Kijelentette, hogy akaratát kell keresnünk, ez legyen a mi dolgunk, sőt életünk fő ügye.

Forrás: R.C.Sproul: A keresztyén hit alapigazságai, 22. fejezet (Isten akarata)

You may also like

A lelki vezetés módja (Isten erkölcsi akaratának megismerése)
Strange Fire/ Idegen tűz: karizmatikus válasz John MacArthurnak (Adrien Warnock írása)
Szesszacionista teológusok beszélgetnek a nyelveken szólásról

Leave a Reply