10
aug
2014

C.J. Mahaney: tisztázó megállapítások a predestinációval kapcsolatban

C.J.Mahaney a Sovereign Grace Ministries (református-kálvinista, karizmatikus, leginkább USA-beli keresztyén gyülekezeteket tömörítő szervezet) vezetője, és e szervezet kiindulópontjaként számon tartott Covenant Life of Church (Maryland, Gaithersburg) gyülekezet alapító pásztora. Jelenleg a Louisville-ben található Sovereign Grace Church vezető lelkésze. Mahaney-t az újkálvinista mozgalom meghatározó személyiségének tekintik.

Az alábbi, predestinációval kapcsolatos általános megállapítások Mahaney eleve elrendelésről szóló prédikációsorozatában kerültek publikálásra. A prédikációk rendkívül kifejező módon foglalják össze mindazt, amit reformátusként a predestinációval kapcsolatosan tudnunk kell és érdemes, ezért folyamatosan közzé tesszük majd őket blogunkon. Angol nyelven mindenki számára elérhető a kiadvány a következő címen: http://firstprestucker.org/wp-content/uploads/2011/02/Sovereign_Grace_and_the_Glorious_Mystery_of_Election1.pdf

1.) Mivel mind az isteni szuverenitás, mind az emberi felelősség megtalálható a Bibliában, mindkettőt tanítanunk kell, mindazzal együtt, hogy a súlypont az Isten kiválasztásán van: Isten szuverenitásán a megváltásban.

2.) A Sovereign Grace Ministries magát nem a kiválasztás – habár életbevágó fontosságú –, hanem az evangélium mentén határozza meg. A kiválasztás döntő szerepet játszik a kegyelem evangéliumában. Védelmezi és megőrzi azt, viszont nem egyszerűen szinonim az evangéliummal. Az evangélium Jézus Krisztus személye és munkája. A szabadítást azáltal nyerjük el, hogy az általa elvégzett munkába vetjük bizalmunkat. „Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint” (1 Kor 15,3-4). Nem hirdetjük a kiválasztást szenvedélyesebben, mint az evangéliumot. A kiválasztás egy életbevágóan fontos tantétel, de az evangélium, mint egész áll az első helyen.

3.) Az embernek ahhoz, hogy üdvösséget nyerjen, nem kell a kiválasztás tanában hinnie, azt értenie, vagy azzal egyetértenie. Az Istennel való kapcsolat és az üdvösség feltételezi a bűnöktől való bűnbánó elfordulást és az egyedül Krisztusba vetett bizalmat, amelyek egyedül kegyelemből és kizárólag hit által mennek végbe. Habár a kiválasztásról szóló tanítás fontos, és a vele kapcsolatos téves elképzeléseknek negatív konzekvenciái lehetnek, a kiválasztás doktrínájában való hit nem feltétlenül szükséges az üdvösséghez.

4.) A kiválasztás tana nem a hitetleneknek, hanem a keresztyének számára fontos, ezért nem lehet evangelizációs fáradozásaink tárgya, nem szükséges az evangelizáció kontextusában tanítani azt. A teológus Bruce Milne bölcs megállapítása, hogy a kiválasztás tana

nem az az aspektusa az evangéliumnak, amelyet egy keresztyénnek a hitetlen elé kellene tárnia. Nem akadályozhatja az evangélium hirdetésére vonatkozó univerzális felszólítást.

Az angol reformátor, John Bradford azt mondta:

Az embernek először a hit és a bűnbánat iskoláját kell látogatnia, mielőtt a kiválasztás és a predestináció egyetemére menne.

5.) A keresztyénekkel való egységünknek a Sovereign Grace Ministries-en kívül nem feltétele, hogy teljesen egyetértsünk a kiválasztás tanát illetően. Megerősítjük Charles Spurgeon következő szavait:

Minden embernek oda nyújtjuk a kezünket, aki szereti Jézus Krisztust, mindegy, hogy honnan jött, és hogyan hívják. A kiválasztásról szóló tanítás, csak úgy, mint a kiválasztás aktusa maga, nem azért van, hogy Izrael és Izrael között, azaz eltérő felekezeti hátterű keresztyének között szakadást okozzon, hanem azért, hogy Izraelt Egyiptomtól, azaz a keresztyéneket a hitetlenektől elválassza. Nem a szenteket a szentektől, hanem a szenteket e világ fiaitól. Habár valaki Isten kiválasztott családjához tartozhat egyértelműen, még nem biztos, hogy hisz a kiválasztásban – jóllehet ő maga kiválasztott. Meg vagyok győződve, hogy sokan vannak az üdvösségre elhívva, akik azonban nem hisznek a hatékony elhívásban, és hogy sokkal többen vannak azok, akik mindvégig megőrzik a hitüket, akik azonban nem hisznek a végsőkig való állhatatosság tanában. Bízunk benne, hogy sok ember szíve jóval igazabb, mint az értelme. Ezért téves következtetéseiket nem azon igazság elleni szándékos lázadásuknak tulajdonítjuk, ahogy az Jézusban megtalálható, hanem egyszerűen hiányos ítélőképességüknek, amelyben Isten helyreigazítását kérjük. Bízunk benne, hogy ők is ezt a keresztyén udvariasságot tanúsítják irányunkban, ha valamiben tévednénk. De ha együtt a kereszt köré gyűlünk, reméljük, hogy mindenki érzi, hogy Krisztusban egyek vagyunk.

You may also like

C.J. Mahaney: Amit érzel vs. ami a valóság
Kálvin János: predestináció (Institutio III.könyv, 24. fejezet)
Kálvin János: predestináció (Institutio III.könyv, 23. fejezet -a rágalmak megcáfolása)
Kálvin János: predestináció (Institutio III. könyv, 22.fejezet)

Leave a Reply