21
okt
2014

Mark Driscoll lemondásáról

1. Mark Driscoll lemondása

Annak ellenére, hogy szűk egy éve követem a Mars Hill Church és pásztora, Mark Driscoll szolgálatát, megviselt a lelkipásztor lemondásának híre. Amikor Driscoll Seattle városában elkezdte a szolgálatát, akkor az USA legkevésbé vallásos városában hirdethette az evangéliumot. A lendületes munka eredményeként Seattle lekerült erről a szégyenpadról. 18 év szolgálatot követően a Mars Hill Church 15 különböző helyen tartott alkalmat (nem csupán Seattle városában).  Ezen kívül a külmissziót is aktívan támogatta a közösség. Driscoll könyvei és igehirdetései számtalan lelkipásztornak és gyülekezeti tagnak nyújtanak segítséget mind a mai napig. Isten Igéjét úgy tudta fiatalosan hirdetni, hogy nem csorbította ki az élét.

MH

Kérdezhetjük; mi vezetett odáig, hogy október 14.-én egy nyílt levél keretén belül bejelentse a lemondását? Akik esetleg nem ismerik a közvetlen előzményeket, azoknak ezek közül néhányat felvillantanék. Azonban nem pusztán egy tényszerű beszámolót szeretnék írni, hiszen ezt megtették már nálam sokkal pontosabban és részletesebben.[1]  Az elsődleges célom egy személyes reflexió készítése.

Mindezt nem azért teszem, mert pálcát szeretnék a lemondott pásztor feje fölött törni. Nem is azért, mert manapság divatos egy-egy ismert igehirdetőről (különösen a gyengeségeiről) írni. Nem is azért osztom meg a gondolataimat, mert olyan érdekes keresztyén-bulvár témát találtam, amin egy jót tudunk csámcsogni. Úgy vélem, hogy az ő története mindannyiunk számára tanulságos lehet.


2.  A lemondást megelőző néhány hét

Egy televíziós híradás szerint a Mars Hill Church beismerte, hogy egy alapítványon keresztül azért vásárolták meg Driscoll könyveit, hogy javítsák az eladási statisztikákat.[2] Emellett plagizálással is vádolták őt. A tudósítás kitér arra is, hogy a gyülekezet egyes tagja tüntetést szerveznek Driscoll ellen (július vége, augusztus eleje).[3]  A legtöbbet hangoztatott vád Driscollal szemben a domináns, hirtelen haragú, másokat sok esetben megalázó magatartása volt.

Augusztus 8.-án az Acts 29 gyülekezetplántáló hálózat felfüggesztette a gyülekezet és Driscoll tagságát. Közel négy év hallgatást követően, két, 2007-ben kirúgott lelkipásztor számolt be az őket ért sérelmekről. Mindketten Driscoll diktatórikus vezetési stílusáról számoltak be.[4]

Driscoll 1

“Egy jó vezető alázatosan gyakorolja a tekintélyét, megfelelően mutatja ki a szenvedélyét, és őszintén szereti az embereket.

Az Augusztus 24.-i tanítását követően egy kb. 15 perces nyilatkozatban reflektált a kialakult helyzetre. Itt még határozottan mondja, hogy az élete végéig gyülekezeti lelkipásztorként szeretne szolgálni (persze, lehet, hogy így lesz). Az őt ért (újabb) vádak kapcsán egészen konkrétan azt emelte ki, hogy többször is hirtelen haragú, bántó módon lépett fel másokkal szemben. Mindezért bocsánatot kért.

Továbbá bejelentette, hogy az ellene irányuló vádakat a gyülekezet vezetősége kivizsgálja.  Ezért minimum 6 hétig nem fog szolgálni. A közlemény felolvasását követően a gyülekezet állva tapsolta meg Driscollt.[5]Azonban nem várta meg a vizsgálat végkimenetelét. Október 14.-én bejelentette a lemondását. [6]


3. Személyes észrevételek

Az első észrevételemet kicsit távolról indítanám. Már korábban is visszataszító volt, amikor 1-1 keresztyén szerző a saját könyvére, mint best seller írásra hivatkozik. Sajnálom, hogy keresztyén körökön belül is eluralkodott ez a fajta hiúság (az anyagi vonzatát a dolognak nem is említve). Persze, nem áldozatként szeretném beállítani a Mars Hill lemondott pásztorát. Az ő személyes felelőssége is, hogy sodródott ezzel az árral.

Bs

Driscoll története ismételten rámutat arra, hogy az embert a jó és a rossz tulajdonságaival együtt kell szemlélni. Amikor a közösség csupán az előbbit látja meg a vezetőben, akkor az könnyen táptalaja lehet a gőgös, fennhéjázó viselkedésnek. Utóbbiakat felnagyítva viszont szem elől téveszthetjük Driscoll áldozatos munkáját.[7] Sajnos több lejárató híradás tesz most így vele szemben. Az elmúlt időszakban nem csak az előbb említett, hanem korábban elkövetett (de megbánt és rendezett) problémás helyzeteket is Driscoll szemére hánytak. Több híradás is csúsztat, amikor nem emeli ki világosan, hogy Driscoll egy korábbi kisiklása 15 évvel ezelőtt történt, és nem az utóbbi hónapokban.[8]

Személy szerint sajnálom, hogy Driscoll nem várta meg a vizsgálat végét. Leginkább azért, mert az augusztus 24.-i nyilatkozatában úgy tűnt, mint aki alázatosan végig fog menni az előtte álló folyamaton. Mindebben bízott a Mars Hill közösségének jelentős része. Méltatlannak érzem ezt a befejezést (?).

Azonban nem csupán Driscollról, hanem a Mars Hill gyülekezetekről is szól ez a történet.  A Seattle Times megjegyzi, hogy a problémák kirobbanását követően a gyülekezetek létszáma és anyagi ereje is jelentősen csökkent. Sokakat csak Driscoll személye vonzott? Esetleg a Mars Hill addig volt csupán népszerű, amíg ment a szekér? Az újonnan megtértek számára most lett világos, hogy egy növekvő, fiatalos gyülekezetben is lehetnek komoly problémák? Őszintén bízom benne, hogy ezt a megpróbáltatást ki fogja bírni a gyülekezet. Hiszen a közösség erejét az mutatja meg, hogy hogyan tudja a nehézségeket elhordozni. Ilyen helyzetekben lesz nyilvánvaló, hogy milyen alapokon is áll a gyülekezet (és volt lelkipásztora).

Imádságos szívvel remélem, hogy rövid időn belül a Mars Hill és Driscoll megújult eredményes szolgálatáról számolhatok be.


[1] http://seattletimes.com/html/localnews/2024790641_marshilldriscollxml.html

[2] Továbbá: http://www.worldmag.com/2014/03/unreal_sales_for_driscoll_s_real_marriage

[3] http://www.komonews.com/news/local/Mars-Hill-Dissenters-plan-protest-release-vulgar-Driscoll-rant-269299031.html?tab=video&c=y

[4] http://www.driscollcontroversy.com/?page_id=1005 Ez a honlap (nyilvánvalóan elfogultan) csupán a sérelmeket tárja fel.

[5] http://www.youtube.com/watch?v=MeZzy7Za0GA

[6] http://www.religionnews.com/2014/10/15/exclusive-mark-driscolls-resignation-letter-to-mars-hill-church/

[7] http://www.driscollcontroversy.com/

[8] http://www.komonews.com/news/local/Mars-Hill-Dissenters-plan-protest-release-vulgar-Driscoll-rant-269299031.html?tab=video&c=y

14 Responses

 1. Mackó

  Érdekes lenne egy Kálvin vs. Driscoll összehasonlítás.
  Kíváncsi lennék arra, ha most Kálvin élne, akkor az ő megnyilvánulásairól, vezetési stílusáról mit mondanának 🙂

 2. Nagy József

  Kedves Mackó!

  Induljunk el a kályhától 🙂 . Kálvin a 16.sz.-ban élt, Driscoll a 21. században. Kálvin idejében üldözések voltak, Driscollt magát nem üldözték stb.(Kettejüket természetesen nem lehet összehasonlítani. Ennek ellenére néhány dolgot a kedvedért felvillantanék).

  A stílus kapcsán javaslom, hogy az Institutio elején szereplő I. Ferencnek címzett levelet olvasd el (utána pedig az egész művet 🙂 . Most jön ki az új magyar fordítás).Ha esetleg latinul pillantasz rá, akkor láthatod, hogy milyen “megnyilvánulásai” voltak Kálvinnak. Driscoll “angolságára” nem hinném, hogy évszázadok múltán filológusok népes csapata csodálkozna rá.

  Driscollal ellentétben nem plagizált, nem próbálta többnek mutatni magát. Kálvin írásait közel 500 év távlatából is nagyon sokan forgatják (Vajon ez elmondható lesz-e Driscoll kapcsán?).

  Kálvin stílusa, egyénisége kapcsán kiemelném még, hogy közel 4000 levél maradt fent tőle. Nyilvánvalóan egy kesernyésen, diktatórikusan “megnyilvánuló” emberrel hosszú távon (!) kevesen leveleznének (az ő kapcsolatrendszere egész Európára kiterjedt).

  Kálvin először nem akart “gyülekezeti lelkész” lenni. Tudósként szeretett volna tevékenykedni. Úgy kérték fel őt erre a szolgálatra.

  Driscollal szemben a saját gyülekezete kezdett vizsgálatot, hiszen komoly visszásságokat követett el. Kálvinnal kapcsolatban nem tudok ilyenről.

  Kálvin első alkalommal azért hagyta el Genf városát, mert elküldte őt a városi tanács (az úrvacsora kérdésben nem engedett Kálvin). Driscollal szemben más jellegű, súlyosabb vádak fogalmazódtak meg. Továbbá, ő ment el.

  1541-ben visszahívta Genf városa Kálvint. Érezték a szolgálata hiányát. Driscoll megkeresése azért is problémás, mert őt senki sem küldte el (persze, vannak olyanok, akik vissza szeretnék őt hívni).

  Igen, Kálvin is hirtelen haragú volt. Azonban -ellentétben Driscollal- még a halálos ágyán is bocsánatot kért azoktól, akiket esetleg megbántott. Driscoll legutóbb azokról a sérelmekről beszélt, amelyeket vele szemben követtek el.

  Szeretném leszögezni, hogy nem vagyok egyháztörténész. A sort még hosszasan -és minden bizonnyal pontosabban is- lehetne folytatni (továbbra is fenntartom, a két ember összehasonlítása igencsak nehézkes).

  Szeretettel:
  Nagy József

  1. Mackó

   Kedves József,

   Azzal egyetértek, hogy a teológia tudományának területén nincsenek egy súlycsoportban.
   Fondorlatos kérdésemmel arra szerettem volna rávilágítani, hogy Kálvinnak sem volt egyszerű természete!!!! Nem biztos, hogy Genfben szerettem volna élni a vezetése alatt.
   Egyébként úgy néz ki, hogy az ilyen kaliberű emberek személyiségében ez benne van….
   Luther sem volt egyszerű eset (most jelent meg az Asztali beszélgetések bővített, új kiadása!).
   Remélem nem bántó a kifejezés, de “alfa hímeknek” látom mind a kettőjüket, az ilyen típusú személyiségeknél nagy veszélyt rejt magában ez a fajta viselkedésmodell.
   Ugyanakkor Martin Luther King is plagizált, azonban emlékeinkben nem ez él, hanem a beszédeinek a hatása miatt tiszteljük őt.

 3. Thomas

  Szerintem nem feltétlenül voltak “alfa hímek”, egyszerűen csak férfiak voltak – amiből ma nagyon kevés van a keresztyèn közegben, hiszen mind kifejezésmódjában, mind összetételében hihetetlenül el van nőiesítve az egész vilagegyhàz. Ami furcsa lenne – es az okát, amit Mackó említett szerintem ebben kell keresni – az a rendíthetetlen keménység ès hajlíthatatlansag, amivel ragaszkodtak az Isten Igéjéhez és a belőle leszűrt gyakorlati igazságokhoz. Ez a konzekvens kemènysèg ma fanatizmusnak szàmít sajnos, holott a Biblia minden nagy alakjàt ez jellemzi!

  1. Camisard

   Én is úgy sejtem, hogy a Driscollnál a férfias karakán vonások verhették ki a biztosítékot leginkább.

   Az egyedüli dolog, amiben maradéktalanul ludasnak látszik, az a könyvfelvásárlásos trükközés.

 4. Nagy József

  Igen, a vezető jellegű férfiak sok esetben nehéz természetűek (az előző válaszomban utaltam is erre). Igen, hiányoznak az igéhez ragaszkodó határozottan irányító “férfiak”. Driscoll esetében azonban nem (csak) erről van szó.

  A legnagyobb problémát nem is a keménységében látom (bár a másik ember nyilvános megalázása túlmegy ezen a határon), hanem abban,hogy bizonyos helyzetekben nem Istenre mutatott, hanem a saját magát próbálta meg jobb fényben feltüntetni (tudtommal Martin Lutherről csak a halála után derült ki a plagizálás, ezért is kapott vele kapcsolatban kisebb hangsúly ez).

  Driscoll a vele szemben felhozott vádak elől elmenekült. Ez pedig cseppet sem férfias… .

 5. Mackó

  József, Thomas, Camisard

  Szívesen belefolynék a beszélgetésbe, de holnap egy konferencián kell részt vennem és úgy néz ki, hogy a szervezők rájöttek, hogy mégis lehet prezi file-t használni….

  MD akkor fogott meg engem igazán, amikor a “Porn Again” című könyvét elolvastam. Olyan témákat feszeget, ami igazán foglalkoztatja a posztmodern embereket.

  Egyébként én is olyan vagyok sokszor, mint MD, ha betámadnak, ha hülységet követek el, akkor sokszor menekülésre fogom… Sorry…. Ott volt Illés neki is voltak bátor és menekülő pillanatai.

 6. dzsaszper

  Ha már a Mars Hill jövője is szóba került, az egész történetben — amit magam is csak távolról és hírekből követek, ráadásul csak pár napja — Dustin Kensrue és társai lemondása volt a legmegdöbbentőbb és legfájóbb számomra. Amikor Kensrue lemondott, egy nyílt levelet is írt a gyülekezetnek: https://www.dropbox.com/s/sy6xwa5wp4mhhsf/Dustin%20Kensrue%20Resignation.pdf?dl=0#

  (Ennek a levélnek a fényében számomra érdekes Discroll lemondó levelének az a részlete, hogy többen nem vállalták a vizsgálat alatt a beszélgetést azokkal, akik a vizsgálatot folytatták. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a részlet függő beszédben volt, Driscoll a vizsgálatot végző embereket idézte.)

  Remélem, Mars Hill vezetése megköveti Kensruet és társait azért, mert eltanácsolták őket..

 7. Nagy József

  Kedves dzsaszper!

  Köszönöm szépen a linket!

  Több fontos dolog is kiderül a levélből. 1, Nem csupán Mark, hanem a vezetőség is sok esetben sértően viselkedett. 2, Nem a vének, hanem egy fölöttük elhelyezkedő -pásztorokból álló- testület vezeti a gyülekezetet (elhangzott, hogy ha a 63 vénből 61 szeretne változtatni, az sem számítana). A véneknek minimális döntési joguk van (emlékeim szerint Driscoll az egyik tanításában azt mondta, hogy előbbi a tényleges vezető testület). 3, Akik nem értenek egyet a rendszerrel, őket vagy elbocsátják, vagy lemondatják. 4, A levél megfogalmazása alapján Driscoll dolgait a saját beosztottai vizsgálták (komoly összeférhetetlenség).

  Persze, érdemes lenne a másik oldal véleményét is meghallgatni a levél kapcsán.

  Tetszik a levél józan hangvétele. Nem megy bele egy személyes adok-kapokba, de mégis rámutat a főbb problémákra.

  Igen, kijárna a bocsánatkésés…

  Köszönettel:
  Nagy József

 8. Thomas

  Kérdés: van valahol, akár egyetlen egy gyülekezet is, ahol a “vének” vezetnek, a biblikus példa szerint? Szerintem nincs, mert egyszerűen a pásztorok nem tekintik magukat véneknek, hanem valami felettük álló szuper-presbitereknek… Végre valahára jó lenne visszatérni a biblikus példához, és a pásztort nevezni vénnek (vagy pásztorokat), és a mai presbitereket (akik maximum csoportos döntésekben egy szavazatot jelentenek, nem többet) maximum diakónusnak…
  Azért írom ezt le, mert szinte kivétel nélkül így van… mindenhol.

 9. Nagy József

  Kedves Thomas!

  Az efezusi gyülekezet pontosan azt a képet tárja elénk, hogy a vének és a “pásztorok” együtt munkálkodtak. Nem voltak “szuper-presbiterek” (ApCsel 20,17;28).

  Nem szeretnék belemenni, hogy melyik a Szentírás alapján a legjobb gyülekezetvezetési modell. John Stott szerint a Biblia nem foglal ezzel kapcsolatban egyértelműen állást.

  A Mars Hill esetében az a fő probléma, hogy a gyülekezet tagjai szándékosan félre lettek tájékoztatva. Úgy tudták, hogy a vének vezetik a közösséget. Ez semmiképpen sem biblikus. “Legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem” (Jak 5,12).

  1. Mackó

   Kedves József,

   Édekes John Stott nyilatkozata, nagyon szeretem az írásait. J.S ilyenfajta gyülekezetvezetési modellről ír, amikor ő lowchurch anglikán, azaz megyéspüspöke, érseke van. Diakónus és papi szentelésükkor engedelmességet fogadnak a szentelő püspöknek és utódainak.
   Magyarul az általa felvázolt és megélt modell kicsit más volt.

  1. dzsaszper

   Nem egészen értem, mit ért a cikk “apostolic overseer” alatt. Az én olvasatomban a problémát csak egy szinttel feljebb tolja.

   Hiányzik annak említése, hogy a legfelső szinten nem egy vagy két ember áll, hanem egy közösség (kb. tucatnyian) amelynek tagjai egymás és ez a közösség előtt számonkérhetőek — az az eset jut eszembe, amikor Pál számonkéri Péteren, hogy miért azon múlik, hogy kikkel eszik, hogy kik látogatnak a gyülekezetbe,,,

   Ez a közösségi kontroll szerintem nem csak a legfelső szinten szerencsés (hívjuk apostolinak a legfelső szintet vagy sem) hanem egyes gyülekezetek szintjén is…

Leave a Reply