24
nov
2015

8 mondat Jézustól egy menekültekkel teli világban

(megjegyzés: vegyük tekintetbe, hogy az alábbi felszólítások keresztyén egyénekre, és nem államokra, nemzetekre vonatkoznak. Fontos látnunk, hogy Jézus a követőihez beszél, és nem egyes államok/nemzetek politikáját akarja meghatározni szavaival – lásd korábbi írásunkat a menekültkérdéssel, azon belül is az állami és az egyéni szint megkülönböztetésével kapcsolatban/ ford.)

Éltem Szíriában. Bánt az a rombolás és halál, amely ott naponta végbemegy. 2012 óta keresem egy szomszédos országban élve, hogyan adhatnék reményt a szíriai menekülteknek. Gyakorlati módon, az igényeiket kielégítve próbálunk segíteni rajtuk: takarókkal, fűtőberendezésekkel, élelmiszer dobozokkal, pelenkákkal.

Naponta szembesülök az elsöprő igényekkel, amelyeknek egyszerűen nem tudunk eleget tenni. Számos ember, akit ismerek, arra vár, hogy Nyugatra utazhasson, vagy már ott van. Egy jobb jövőbe vetik reményüket.

Jézus arra hív bennünket, hogy kövessük őt. Néha egyértelmű, hogy hogyan kell ezt tennünk, máskor azonban nem. Próbálva megbirkózni azzal, hogy a jelenlegi menekültválság közepette mit is jelent Jézust követni, érdemes elismételni legalább nyolc pontban, hogy Jézus mit vár el azoktól, akik követik őt. Talán megad nekünk ahhoz minden bölcsességet, hogy a legjobban tudjuk alkalmazni ezeket.

1. “Szeresd az Urat, és így szeretni fogod azokat a dolgokat, amelyeket Ő szeret”

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat” (Mt 22, 37-38).

Szeretni Istent magában foglalja, hogy szeretjük azt, amit Ő szeret. Az 5 Móz 10,18-ban azt mondja az Úr, hogy ”

Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki.

Nem meglepő, hogy a rákövetkező vers:

Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén! (5 Móz 10,19)

2. “Szeresd felebarátodat, mint magadat”

“Szeresd felebarátodat, mint magadat” (Mt 22,39).

De ki az én felebarátom? Ez az igazi kérdés, amelyet Jézusnak is feltettek a Lk 10,29-ben. Ő az irgalmas samaritánusról szóló történettel válaszolt, és megtanította nekünk, hogy mindenki felebarátunknak számít, aki szükséget szenved, még az ellenségeink is (ahogy a zsidók és a samaritánusok tekintettek egymásra).

3. “Azt tedd mással, amit akarsz, hogy veled tegyenek”

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”(Mt 7,12)

Jézus nem azt mondja, hogy meg kell tennünk bizonyos dolgokat mások számára, amit mi is szeretnénk másoktól megkapni. Ő azt mondja, hogy mindazt, “amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek”. Ha van valami, amit szeretnél, hogy mások megtegyenek érted, azt meg kell tenned értük.

Ha voltál már menekült, menekülttél háború elől; szerettél volna menedéket találni egy másik országban?

4. “Ne számíts (vagy ne vágyjál) nagyobb biztonságra, kényelemre és jobb bánásmódra, mint amiben nekem volt részem”

Egy írástudó odament, és így szólt hozzá: „Mester, követlek, akárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.”(Mt 8,19-20)

„A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyanná legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább háza népét?” (Mt 10,24-25)

5. “Ne féljetek”

Közvetlenül azután, hogy Jézus elmondja, hogy nem számíthatunk jobb bánásmódra, mint amiben neki volt része, arra hív minket, hogy ne féljük:

„Tehát ne rettenjetek meg tőlük! … Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” (Mt 10,26-28)

6. “Tagadd meg magad, és veszítsd el az életed”

…akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?

7. “Szeresd ellenségeidet”

Fontos, hogy világos legyen számunkra, hogy kik az ellenségeink. Nem a szíriai menekültek akarnak gyilkolni és rombolni, hanem az ISIS. Ugyanakkor, bár az ISIS az ellenségünk, Jézus teljesen világosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene reagálnunk:

„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,43-48)

Pontosan ez az, amit Jézus is tett:

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által (Róm 5,8-10).

8. “Kövess engem”

…senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,4-8)


Forrás: http://www.desiringgod.org/articles/eight-words-from-jesus-in-a-world-with-refugees

Leave a Reply