27
aug
2016

A dorti zsinat a szombatnap megtartásáról

A kontinentális kálvinizmus kicsit eltérően közelítette meg a szombatnap megtartását, mint annak angolszász verziója. Utóbbi szombatnapi állásfoglalása a Westminsteri Hitvallás 21. fejezetében található: “8. A nyugalom napját a szív megfelelő felkészítésével, és a hétköznapi dolgok azelőtti elrendezésével kell az embereknek az Úrnak szentelniük. Ugyanakkor nem elég a világi elfoglaltság és felüdülés cselekedeteiből, szavaiból és gondolataiból való, a teljes napon át tartó, szent pihenés, hanem fontos a teljes időt a nyilvános és személyes istentiszteletre, a szükséges és irgalmas feladatokra fordítani.”

Általában ez a felfogás az ismert konzervatív körökben, tekintettel arra, hogy gyakorlatilag az összes angolszász hitvallás ezt a szombatnapi felfogást vette át – amely zsidó ceremoniális vonásokat is tartalmaz. Ezzel szemben a kontinentális szombatnapi megszentelés Kálvintól ered, amely nagyon hasonló, szigorú az is, de mégis kevésbé megkötött és leszabályozott. Az ő felfogását vette át többek között a Heidelbergi Káté, és a Debreceni-Egervölgyi Hitvallás is. És mint alább olvashatjuk: a dordrechti zsinat némely kánonja is:

A dorti zsinat a szombatnap megtartásáról

164. ülés, Máj. 17.-e délután
Fordította R. Scott Clark

A szombatnak, avagy az Úrnapjának megtartásával kapcsolatos rendelkezések – a zeelandi testvérekkel való egyetértésben a következő irányelveket fejtették ki és hagyták jóvá a szent tudomány doktor professzorai.

I.
Isten törvényének negyedik parancsolata részben ceremoniális, részben erkölcsi.

II.
A hetedik napon való pihenés a teremtés után ceremoniális volt és merev megtartása a zsidó népnek szóló sajátos előírás volt.

III.
Azonban a negyedik parancsolat erkölcsi is, mert kijelölt egy állandó napot Isten imádatára, és annyi pihenést rendelt el, amennyi szükséges Isten imádatára és a Róla való szent elmélkedéshez.

IV.
A zsidók szombatja eltöröltetett, egyúttal az Úrnapját szentelik meg ünnepélyesen a keresztények.

V.
Már az apostolok idejétől fogva ezt a napot tartották meg az óegyházban.

VI.
Ugyanezt a napot kell odaszentelni az istentiszteletnek is, olyan módon, hogy tartózkodni kell minden szolgai munkától (azok kivételével, amelyek a szükség és a jótékonykodás cselekedetei), és az olyan  szórakozásoktól, amelyek akadályozzák Isten tiszteletét. ”


Forrás: http://rscottclark.org/2012/08/the-synod-of-dort-on-sabbath-observance/

Leave a Reply