Mit vallunk?

Atanászioszi hitvallás

(más néven Symbolum Quicunque: a Szentháromságtannal és krisztológiával foglalkozó egyetemes zsinatok summája)

Az 5 sola

1.) sōla Scriptūra (egyedül a Szentírás)
2.) sōlā fide (egyedül hit által)
3.) sōlā grātiā (egyedül kegyelemből)
4.) sōlus Christus (egyedül Krisztus)
5.) sōlī Deō glōria (egyedül Istené a dicsőség)

A dordrechti kánonok 5 pontja

1.) Teljes romlottság (teljes képtelenség a jóra)
2.) Feltétel nélküli kiválasztás
3.) Korlátozott engesztelés (részleges vagy behatárolt megváltás)
4.) Ellenállhatatlan kegyelem
5.) A szentek állhatatossága (üdvösségre való megtartatása)

A Niagara Bible Conference által 1910-ben deklarált 5 fundamentum

1.) Szentlélek inspirálta Szentírás, ennélfogva az Írás tévedhetetlensége

2.) Krisztus szűztől való születése

3.) Hit abban, hogy Krisztus halála váltság, engesztelés, jóvátétel a bűnökért

4.) Krisztus testben való feltámadása

5.) Krisztus csodáinak történelmi valósága

Opcionális, választható tantételek

1.) amillenarizmus, vagy eredeti posztmillenizmus (optimista amillenizmus) v. klasszikus premillenarizmus (azonban a diszpenzációs premillenarizmust egységesen elutasítjuk)

2.) episzkopális, presbiteri v. kongregacionalista típusú egyházkormányzati rendszer

3.) szesszacionista (a különleges kegyelmi ajándékok megszűntek) v. kontinuacionista-karizmatikus (a különleges kegyelmi ajándékok ideje nem zárult le)

4.) gyerekkeresztség v. hívő-“felnőtt”keresztség

Kálvin János: az eleve elrendelésről

“Eleve elrendelésnek hívjuk Istennek azt az örök elhatározását, mellyel önmagában elhatározta, hogy mi legyen minden egyes ember sorsa. Mert nem egyforma feltétellel teremtetnek mindenek, hanem egyeseknek örök életet, másoknak örök kárhozatot rendel el Isten kezdettől fogva.”

Westminsteri Hitvallás; 4. fejezet, 2. artikulus

“Miután Isten minden más teremtményt megalkotott, megteremtette az embert férfiúvá és nővé, a saját képére, értelmes és halhatatlan lélekkel, ismerettel, igazságossággal és igazi szentséggel felruházva….”

Ajánlott hitvallások

Átfogó, protestáns hitvallások

Bebbington Quadrilateral

Kálvinista („református”) szellemű hitvallások

Formula Consensus Helvetica (1675)

II. Helvét hitvallás (presbiteriánus)

Westminsteri hitvallás (presbiteriánus)

Belga hitvallás (presbiteriánus)

La Rochelle-i hitvallás (presbiteriánus)

Skót Hitvallás (John Knox féle) (presbiteriánus)

-1658-as Savoy-i hitvallás (kongregacionalista)

1689-es baptista hitvallás (kongregacionalista)

Ír hitvallás (episzkopális)

A 39 anglikán hitcikkely (episzkopális)

Arminiánus hitvallás:

-25 metodista hitcikkely